آرشیو اخبار - 21 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب نوید بخش حمایت تمام عیار از توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در راستای پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب با رویکردی متفاوت سال کاری 1391 را آغاز کرد.
۲۱ فروردین ۱۳۹۱ ۱۳:۴۸
صفحه ۱ از ۲