آرشیو اخبار - 29 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خط اتیلن مرکز هم در دست اقدام است و روند عادی خود را دارد. با تمهیداتی که اندیشیده ایم به سرمایه گذاران کمک می کنیم که واحدهای آنها همزمان با خط لوله به بهر برداری برسند تا دچار مشکل نشوند.اکنون پیشرفت این واحد بالای 15 درصد است.
۲۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۶:۲۶
صفحه ۱ از ۶