آرشیو اخبار - 09 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

خدمت به جمهوری اسلامی، خدمت به جهان اسلام است

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در دیدار با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزایش تولید محصولات پتروشیمی از 1 و 6 دهم میلیون تن به 42 میلیون تن در طول انقلاب را در شرایط تحریم یک کار بسیار بزرگ و سزاوار تقدیر دانستند؛ چرا که خدمت به جمهوری اسلامی، خدمت به جهان اسلام و خدمت به ام القرای جهان اسلام است.
۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۱:۴۵
صفحه ۱ از ۳