آرشیو اخبار - 10 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دریافت سپاس نامه رهبر برتر سازمانی توسط مهندس وفا در پنجمین دوره جایزه منابع انسانی ایران

مهندس وفا مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس موفق به دریافت سپاس نامه رهبر برتر سازمانی در پنجمین دوره جایزه منابع انسانی ایران شد .
۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۲:۲۳
صفحه ۱ از ۴