آرشیو اخبار - 13 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری هم اندیشی انتخاب پوشش پایل های دریایی در بندر پتروشیمی پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی نخستین جلسه هم اندیشی انتخاب بهینه پوشش مناسب در مناطق جزر و مدی و پایل های دریایی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و همچنین انتخاب بهترین پوشش حفاظتی سازه های دریایی با مشارکت انجمن خوردگی ایران در بندر پتروشیمی پارس برگزار شد.
۱۳ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۰۵