آرشیو اخبار - 02 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس بیات: طرح های مهرماندگار پتروشیمی به سرعت در حال تکمیل و راه اندازی هستند

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طی این هفته، نتایج جمع بندی پروژه های مهر ماندگار خود را به هیات دولت اعلام می کند.
۲ دی ۱۳۹۱ ۰۹:۲۸