آرشیو اخبار - 24 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تجمیع پتروشیمی ها و سازندگان تجهیزات داخلی در نمایشگاه افزایش توان داخل

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی از برگزاری نمایشگاه افزایش توان داخل خبر داد و گفت: این نمایشگاه به منظور تسهیل ارتباط میان مجتمع های پتروشیمی و سازندگان تجهیزات صنعت نفت به منظور افزایش توان ساخت داخل، برگزار می شود.
۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۳۷
صفحه ۱ از ۵