آرشیو اخبار - 27 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی مبین برگزیده سبز صنعت سبز کشور

مراسم تجلیل از واحدهای خدماتی و صنعتی سبز در دومین روز از هفته هوای پاک در سالن همایش سازمان محیط زیست در تهران برگزار شد.
۲۷ دی ۱۳۹۱ ۱۶:۲۵
صفحه ۱ از ۴