آرشیو اخبار - 03 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مشارکت سابیک و شل در تولید پلی ال ها

شرکتهای سابیک و شل در صدد احداث زنجیره تولیدات پلی ال ها و پروپیلن اکساید استایرن منومردرراستای توسعه همکاریهای دوجانبه در مجتمع مشارکتی صدف در منطقه الجبیل بوده در این راه مطالعات مقدماتی آنرا نیز به اتمام رسانده اند.
۳ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۶
صفحه ۱ از ۷