آرشیو اخبار - 04 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

12 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور با بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار صنعت پتروشیمی 12 میلیون تن در سال افزوده خواهد شد.
۴ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۵۹