آرشیو اخبار - 06 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

چهاردهمین گردهمایی روسای روابط عمومی های پتروشیمی کشور آغاز بکار کرد

چهاردهمین گردهمایی روسای روابط عمومی های پتروشیمی با قرائت پیام مهندس بیات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و با حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) آغاز بکار کرد.
۶ دی ۱۳۹۱ ۰۹:۵۳