آرشیو اخبار - 08 دی 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افتتاح فاز اول پتروشیمی کاویان و خط لوله اتیلن غرب

فاز اول بزرگترین خط لوله انتقال اتیلن جهان و فاز اول پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگترین مجتمع های تولید اتیلن جهان روز شنبه 9 دی ماه با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
۸ دی ۱۳۹۱ ۱۱:۱۹