آرشیو اخبار - 11 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایان تعمیرات اساسی پتروشیمی شهید تندگویان

مهندس یونسی مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان با اشاره به اهمیت ونقش تعمیرات اساسی در حفظ ونگهداری دستگاههای مختلف وهمچنین پایداری وافزایش تولید، گفت :گسترده ترین تعمیرات اساسی مجتمع از زمان راه اندازی در سال 1383 تاکنون در کوتاه ترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسید.
۱۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۴:۲۷
صفحه ۱ از ۱۰