آرشیو اخبار - 14 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور از شرکت پتروشیمی ایلام

مهندس محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و مسئول طرح های مهر ماندگار دولت در بازدید از پتروشیمی ایلام بر تلاش جمعی برای به نتیجه رسیدن این طرح تاکید کرد.
۱۴ بهمن ۱۳۹۱ ۰۹:۰۹