آرشیو اخبار - 25 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی بندرامام در جمع پنج سازمان دانشی برتر ایران

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام همزمان با ایام خجسته سی و چهارمین سالگرد دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در دومین ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر MAKE در ایران در سال 2012 در جمع پنج سازمان دانشی برتر ایران قرار گرفت .
۲۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۰:۱۳