آرشیو اخبار - 28 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید داخلی ماده بازدارنده پلیمری توسط شرکت پتروشیمی پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس به همت کارکنان متعهد شرکت ، ماده بازدارنده پلیمری (Polymerization Retarder) با همکاری شرکت های ایرانی در داخل کشور تولید شد .
۲۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۴۷
صفحه ۱ از ۵