آرشیو اخبار - 04 بهمن 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین اجلاس مدیران عامل شرکت های صنایع پتروشیمی آغاز بکار کرد

نخستین اجلاس مدیران عامل شرکت های صنایع پتروشیمی صبح امروز چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1391 با حضور مهندس بیات، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در محل شرکت راهبران پتروشیمی آغاز بکار کرد.
۴ بهمن ۱۳۹۱ ۱۲:۵۶
صفحه ۱ از ۲