آرشیو اخبار - 15 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

درآمد ٦٧ میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در دولت های نهم و دهم

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: ایران از سال ١٣٨٤ تاکنون در مجموع حدود ١٠٠ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ٦٧ میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر کرده است.
۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۲
صفحه ۱ از ۳