آرشیو اخبار - 16 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم ایجاد جایزه تعالی صنایع پتروشیمی کشورهای اسلامی

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر لزوم ایجاد جایزه تعالی صنایع پتروشیمی کشورهای اسلامی اظهار کرد: با رقابت مناسب و سالم در صنعت پتروشیمی تلاش شده که نقاط قوت سازمان‌ها برای مجموعه الگو شود.
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۰۸
صفحه ۱ از ۶