آرشیو اخبار - 02 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت پتروشیمی پارس چهارمین صادرکننده در ایران

شرکت پتروشیمی پارس رتبه چهارم بیشترین صادرات را در جمع صد شرکت برتر ایرانی کسب کرد.
۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۴۴
صفحه ۱ از ۷