آرشیو اخبار - 23 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نیمی از تولیدات محصولات پتروشیمی کشور متعلق به هلدینگ خلیج فارس است

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در جلسه معارفه عرضه سهام این مجموعه ویژگی های اقتصاید این مجموعه را تشریح کرد.
۲۳ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۴۸
صفحه ۱ از ۴