آرشیو اخبار - 28 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام تبریک مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مناسبت سال نو

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیامی فرا رسیدن سال 1392 را به همکاران و خانواده صنعت پتروشیمی تبریک گفت. مشروح این پیام به این شرح است:
۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۲:۵۹