آرشیو اخبار - 06 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایان دومین المپیاد ورزشی بانوان زیر 26 سال وزارت نفت

دومین المپیاد ورزشی بانوان زیر 26 سال وزارت نفت با معرفی نفرات و تیم های برگزیده به کار خود پایان داد.
۶ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۵۹