آرشیو اخبار - 08 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجوز صدور محصولات مازاد پتروشیمی هنوز صادر نشده است

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با اشاره به اشباع بازار داخلی از محصولات پتروشیمی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود این شرایط هنوز مجوزی برای صدور محصولات مازاد صادر نکرده است.
۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۳
صفحه ۱ از ۳