آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری/ بازدید مهندس بیات از طرح پتروشیمی ایلام

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و هیات همراه از پتروشیمی ایلام بازدید کردند.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۸:۰۴
صفحه ۱ از ۴