آرشیو اخبار - 16 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری/بازدید مهندس بیات از NF3 پتروشیمی بندرامام

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از طرح NF3 بندر امام بر تسریع در راه اندازی این طرح تاکید کرد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۶:۲۷
صفحه ۱ از ۷