آرشیو اخبار - 25 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

هفتمین جلسه کارگروه پارک علم و فناوری فارس برگزار شد

هفتمین کارگروه مشترک پارک علم و فناوری فارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزبانی شرکت اسپک تشکیل شد.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۰:۰۵
صفحه ۱ از ۲