آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی اروند و اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

طرح تولید پی وی سی پتروشیمی اروند به عنوان یکی از بزرگ ترین زنجیره های تولید پی وی سی جهان و نیز اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فردا با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۵:۵۴