آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت نام در هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

مدیر نمایشگاه ایران پلاست از آغاز ثبت نام اولیه هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خبرداد.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۲:۵۵