آرشیو اخبار - 02 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

80 درصد تجهیزات پتروشیمی اروند داخلی است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه 80 درصد تجهیزات به کار رفته در مجتمع پتروشیمی اروند از تولیدکنندگان داخلی تامین شده است، در‌آمد سالانه این سه طرح را بیش از 700 میلیون دلار پیش بینی کرد.
۲ خرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۴۳