آرشیو اخبار - 23 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ظرفیت تولید پلی پروپیلن در روسیه افزایش می یابد

شرکت توبولسک پلیمر روسیه درنظر دارد یک واحد 500 هزار تنی پلی پروپیلن در این کشور احداث کند.
۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۵۵
صفحه ۱ از ۷