آرشیو اخبار - 27 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سیستم های جامع اطلاعاتی هزینه ها را کاهش و زمینه تصمیم گیری صحیح و سرع را افزایش می دهد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم رونمایی از سامانه هوشمندی کسب و کار گفت: اطلاعات پراکنده و ساماندهی نشده، امکان تصمیم گیری و هدایت مطلوب یک مجموعه را از بین می برد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۱ ۱۶:۱۶
صفحه ۱ از ۵