آرشیو اخبار - 30 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 34 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در هفت سال

با راه اندازی و افتتاح طرح های پتروشیمی در دولت های نهم و دهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 20 میلیون تن به بیش از 54 میلیون تن افزایش یافت.
۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۳۰
صفحه ۱ از ۲