آرشیو اخبار - 05 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دست یابی به ظرفیت تولید 100 میلیون تن محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم

وزیر نفت با اشاره به اینکه اروپایی ها از تحریم نفت ایران و افزایش قیمت‌های جهانی ضرر کردند، گفت: قول داده‌ایم تکیلف میادین مشترک را تا پایان سال روشن و تا سال ۹۳ یک میلیارد و470 میلیون متر مکعب گاز تولید کنیم.
۵ خرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰