آرشیو اخبار - 19 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نمایشگاه عکس حریم ریحانه درپتروشیمی شهید تندگویان

همزمان با فرارسیدن هفته عفاف و حجاب پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی شهید تندگویان اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس حریم ریحانه نمود.
۱۹ تیر ۱۳۹۱ ۱۵:۳۴
صفحه ۱ از ۶