آرشیو اخبار - 25 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی تاثیر فطرت، اخلاق و شریعت در دومین نشست "تحکیم خانواده"

دومین "جلسه تحکیم خانواده" با هدف تبیین مفهومی تحکیم روابط خانواده، با حضور معاونت خواهران حوزه مقامت بسیج پتروشیمی کشور، پنج شنبه 23 تیر ماه در تبریز برگزار شد.
۲۵ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۳۸
صفحه ۱ از ۴