آرشیو اخبار - 06 تیر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

2 هزار و 395 میلیارد ریال خدمات عام المنفعه صنعت پتروشیمی در کشور

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای 1384 تا 1390 دو هزار و 395 میلیارد ریال خدمات عام المنفعه به کشور ارائه کرده است که بیش از 95 درصد آن در دو استان خوزستان و بوشهر انجام شده است.
۶ تیر ۱۳۹۱ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۳