آرشیو اخبار - 01 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بسیج مشاور و دیده بان هوشیار صنعت پتروشیمی است

مهندس عبدالحسین بیات مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بسیج دربرنامه چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی ، بعنوان مشاور امین و دیده بان هوشیار صنعت است تا از غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شدن امور، جلوگیری نماید.
۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۱۳
صفحه ۱ از ۸