آرشیو اخبار - 10 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی: با حکم مهندس جمشید سبزکار مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، مهندس مجید محمودیان به سمت سرپرست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب شد.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۳۱
صفحه ۱ از ۲