آرشیو اخبار - 13 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهار آتش سوزی در پتروشیمی بندرامام

آتش سوزی در مسیر خوراک ورودی مجتمع پتروشیمی بندرامام 1 کشته و نه مجروح برجا گذاشت.
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ۲۱:۲۳