آرشیو اخبار - 14 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کسب مقام برتر مسابقات جهانی کاراته توسط نماینده رشته رزمی شرکت پتروشیمی نوری

نماینده رشته رزمی شرکت پتروشیمی نوری در مسابقات جهانی کاراته کشور سریلانکا مقام اول تیمی و دوم انفرادی را کسب نمود.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۱۸
صفحه ۱ از ۷