آرشیو اخبار - 21 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مراسم شب های احیاء در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار گردید

مراسم شب های احیاء به همت بسیج صنعت پتروشیمی کشور در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار گردید.
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۲۶
صفحه ۱ از ۳