آرشیو اخبار - 23 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنایع تکمیلی پتروشیمی رشد اقتصادی را به همراه دارد

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش این صنعت رشد اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت.
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۲۹
صفحه ۱ از ۷