آرشیو اخبار - 14 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسابقات ورزشی جام رمضان پتروشیمی فجر به پایان رسید

مسابقات جام رمضان پتروشیمی فجر در 8 رشته ورزشی و در 4 گروه آقایان ، بانوان و فرزندان پسر و دختر برگزار شد.
۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۶:۰۵
صفحه ۱ از ۲