آرشیو اخبار - 19 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تجدید میثاق شورای حوزه مقاومت بسیج صنعت ژتروشیمی با شهدا بجنورد

شورای فرماندهی حوزه مقاومت صنعت پتروشیمی با انگیزه میثاق با شهدای دوران دفاع مقدس به زیارت مزار شهدای بجنورد رفتند و پس از تجدید آرمان با شهیدان نماز مغرب و عشا را در حرم امام زاده عباس بن موسی ابن جعفر (ع) اقامه کردند.
۱۹ شهریور ۱۳۹۱ ۱۵:۲۰
صفحه ۱ از ۵