آرشیو اخبار - 29 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید دستیار ویژه وزیر نفت از پروژه تفکیک میعانات گازی NF3 پتروشیمی بندرامام

مهندس احمدی میانه جی دستیار ویژه وزیر نفت و مسئول پروژه های صنعت نفت به همراه مهندس بیات معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از واحد نفکیک میعانات گازی NF3 پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.
۲۹ شهریور ۱۳۹۱ ۱۵:۰۳