آرشیو اخبار - 09 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رهبرانقلاب: ساختار شورای امنیت سازمان ملل یک دیکتاتوری آشکار است

متن کامل سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد به شرح ذیل است:
۹ شهریور ۱۳۹۱ ۱۱:۳۷
صفحه ۱ از ۲