آرشیو اخبار - 01 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز به کار ستاد خبری هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شمس اله جشنی گفت: ستاد خبری هشتمین نمایشگاه ایران پلاست به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و شفاف اخبار و رویدادهای این نمایشگاه آغاز به کار کرده است.
۱ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۲۷
صفحه ۱ از ۶