آرشیو اخبار - 12 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس بیات خطاب به مدیران پتروشیمی: به مقوله HSE اهتمام جدی داشته باشید

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نوزدهمین اجلاس مدیران عامل شرکت های تولید پتروشیمی در مشهد مقدس گفت: امروز با واگذاری همه شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی فضای کسب و کار در این صنعت رونق بیشتری گرفته است.
۱۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۷
صفحه ۱ از ۳