آرشیو اخبار - 26 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولویت نخست صنعت پتروشیمی تامین نیاز داخلی است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از نمایشگاه نساجی بر اهمیت تامین مواد اولیه این صنعت تاکید کرد.
۲۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۲:۴۶